Ngay trong tháng 6, ô tô sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ?

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng là nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Vậy khi nào sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô?

Lệ phí trước bạ ô tô hiện nay là bao nhiêu?

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2% (theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP).

Riêng:

– Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống: Lệ phí trước bạ lần đầu là 10%.

Trường hợp cần thu mức cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

– Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khổi lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn và có từ 05 chỗ ngồi chở xuống, ô tô tải VAN có khối lương chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1,5 tấn: Lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

– Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở dưới 1,5 tấn và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1,5 tấn: Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi là 2%.

Theo đó, căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cơ quan Thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ.

khi nào giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Khi nào sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô? (Ảnh minh họa)

Khi nào giảm lệ phí trước bạ ô tô?

Tại tiết a điểm 1 Mục III Nghị quyết 84/NQ-CP nêu rõ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp lý triển khai các nội dung quy định tại tiết a điểm 1 Nghị quyết này (trong đó có Nghị định về lệ phí trước bạ ô tô).

Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị định này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành, kể từ ngày 01/01/2021 mức lệ phí trước bạ sẽ quay lại mức cũ.

Ngày hôm qua (09/6/2020) là thời hạn cuối cùng để hoàn tất khâu lấy ý kiến dự thảo Nghị định này.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm thẩm tra dự thảo văn bản.

Sau đó, Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định tại phiên họp gần nhất (theo Điều 149 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

 

 

 

 

Trả lời